DKK

DKK je vývojové onemocnění, které se projevuje abnormálním utvářením kyčelní jamky a hlavice stehenní kosti. Jinými slovy: jedná se o dědičnou poruchu, která je způsobena deformitou kyčelního kloubu.
U zdravého kyčelního kloubu zapadá hlavice stehenní kosti velmi pevně do kloubní jamky. Při dysplazii je kloubní spojení volnější, jinými slovy je volnější upevnění hlavice stehenní kosti v kloubní jamce. Takovýto kloub označujeme jako laxní.


Pokud je kloub volný, dochází při pohybu k traumatizaci kloubní chrupavky, přetížení kloubního pouzdra a vazů a to vede v pozdějším stadiu ke vzniku degenerativních změn v kloubu . Jde o silně bolestivé onemocnění, projevující se v době puberty, kdy vzniká a v době stáří, kdy se zhoršuje jeho stav. Diagnostikuje se rentgenem - kvalitní RTG snímek je možné zhotovit pouze v hluboké sedaci nebo celkové anestézii, protože pouze tak může veterinář objektivně posoudit stav kyčelních kloubů.


Řadou studií bylo zjištěno, že pokud mají oba rodiče negativní rentgenologický nález na obou kyčelních kloubech, je 64-81% potomků bez nálezu a 19-36% potomků dysplastických. Zatímco u rodičů s nálezem DKK je tento poměr opačný , tj. 17-37% potomků negativních a 63-93% potomků dysplastických.


Minimální věk pro oficiální vyšetření na DKK je u nás stanoven od 12 - 18 měsíců. V České republice se DKK posuzuje podle klasifikačního schématu, který vychází ze schématu FCI. Ten používá označení stupňů 0 - 4 (v některých státech Evropy je DKK označována stupnicí A - E, přičemž A odpovídá 0 a E odpovídá 4), kde:


0 /A - znamená negativní nález,
1 /B - je hraniční stav mezi normálním a dysplastickým kloubem,

2 /C - představuje lehkou DKK,
3 /D - střední stupeň a
4 /E - těžký stupeň DKK.


Operace kyčelního kloubu je velmi drahá a není vždy úspěšná. Léčit dysplazii nelze. Lze se pouze snažit o zmírnění jejich projevů.


Převzato ze stránek Planet Rough - https://www.planetarough.wz.cz/


Vyhodnocení RTG DKK u společnosti OFA (USA)


Od roku 2008 BCCCZ uznává i vyhodnocení DKK u americké společnosti OFA. Provedení vyhodnocení DKK má však drobné odlišnosti od českého provádění rentgenu a placení posudku, proto si prosím prostudujte následující informace:


1) věk psa/feny musí být v době provedení RTG vyšší než 24 měsíců
2) velikost filmu je stejná jako při vyhodnocování v ČR, rentgen však musí obsahovat tyto informace:
- jméno a CHS psa/feny nebo celé číslo zápisu v PK
- jméno veterináře nebo název kliniky, kde je RTG prováděno
- datum provádění RTG
3) vyplněný formulář, kde se vypisují informace o psu/feně, majiteli, ale také o klinice, kde je RTG prováděno. Veterinární lékař musí také vyplnit, jakou narkózu použil při přispání psa/feny a také potvrdit, že provedl identifikaci (čip, tetování).
4) poplatek za vyhodnocení RTG je 35 USD. Platba se provádí pouze strhnutím z platební karty. Na formuláři vyplníte druh karty (VISA/Mastercard), číslo karty a exp.date + kod. Platbu 35 USD si společnost OFA sama strhne z Vašeho účtu.
5) OFA vyhodnocuje poněkud odlišným způsobem než jsme v ČR zvyklí. Vyhodnocení provádí vždy 3 veterinární lékaři a na výsledku se musí alespoň dva z nich shodnout.
6) DKK má u společnosti OFA celkem 7 stupňů. Porovnání viz tabulka:

Výsledek OFA Výsledek převeden do FCI stupnice EXCELLENT HD-A (HD-A1) GOOD HD-A (HD-A2) FAIR HD-B (HD-B1) BORDERLINE HD-B (HD-B2) MILD HD-C MODERATE HD-D SEVERE HD-E

Výsledek DKK od společnosti OFA bude uznávaný při bonitacích BCCCZ od roku 2008. Záleží jen na majiteli border collie, zda na bonitaci předloží výsledek od MVDr. Ekra či od společnosti OFA. Výsledek předložený na bonitaci se však považuje za konečný a neměnný.


Do bonitační karty se od roku 2008 bude zapisovat, kde byl RTG vyhodnocen, zda v ČR či u společnosti OFA.


Společnost OFA provádí nejen vyhodnocení DKK, ale také DLK, OCD a další, poskytuje slevy při zaslání více snímků od psů jednoho majitele, či více psů z jednoho vrhu.


Veškeré informace (v angličtině) a formulář volně ke stáhnutí najdete na www.offa.org


Více zde: https://devonexe.webnode.cz/o-zdravi/dkk/